Walentynkosceptycy, płonące zdjęcia niedoszłych kochanków, walentynkowy fetysz zachodnich sąsiadów, czekolada i miłość

Follow my blog with Blo­glo­vin   O wielu waż­nych świę­tach możesz w życiu zapo­mnieć. Możesz zapo­mnieć o rocz­ni­cy ślubu (choć legen­dy miej­skie głoszą, że nie­licz­ni wyszli z tego cało), imie­ni­nach teścio­wej albo dniu kota, ale świat nie pozwo­li Ci raczej nie pamię­tać o Walen­tyn­kach. Szanse, że Twój wzrok nie potknie się nagle o rekla­mę cze­go­kol­wiek, … Con­ti­nue Reading

Podziel się… :)

Spontaniczny tekst na 10 rocznice kochania

A więc dziś mijają dwa lata, odkąd przed całym kościo­łem zakład­ni­ków w sukien­kach i gar­ni­tu­rach obie­ca­li­śmy sobie, że będzie­my kochać się całe życie. I jed­no­cze­śnie dzie­sięć, odkąd On nie­zmien­nie śmieje się z moich żartów i równie nie­zmien­nie nie może zna­leźć nic w lodów­ce. Dzie­sięć lat temu. Ten moment, kiedy ofi­cjal­nie poczu­łam trzesz­cze­nie skrzy­deł motyli w … Con­ti­nue Reading

Podziel się… :)