Ten moment, kiedy otwie­rasz lodów­kę i nie masz poję­cia co przy­go­to­wać do jedze­nia. Nawet gdyby było w niej coś więcej, niż tylko świa­tło o mocy 25 wat. W takich chwi­lach myślę cza­sa­mi o kre­sków­kach, w któ­rych nad głową głów­ne­go boha­te­ra poja­wia się nagle lewi­tu­ją­ca żarów­ka, zwia­stu­ją­ca jakiś nie­sa­mo­wi­ty pomysł albo mister­ny plan. A dalszy sce­na­riusz jest zwykle ten sam: olśnio­na postać już wie jak zapa­no­wać nad świa­tem. Albo cho­ciaż: co zrobić na obiad.

Tym razem było ina­czej. Otwo­rzy­łam lodów­kę i skład­ni­ki wyję­łam na tyle szybko, że powiew lodów­ko­we­go chłodu wyjąt­ko­wo nie zdążył obni­żyć tem­pe­ra­tu­ry poko­jo­wej mojej kuchni. Zoba­czy­łam piękne, sezo­no­we kurki leżące na jednej z półek, któ­rych kolor był tak cudow­nie zło­ci­sty. I to nie tylko przez blask flesha lodów­ko­wej żarów­ki. Tak złoty, jak maka­ron z peł­no­ziar­ni­stej mąki, który po prostu czekał na nie na dnie szafki, prze­sy­pa­ny do słoika. Nasze­go domo­we­go, sło­iko­we­go i szkla­ne­go schro­nu przed namol­ny­mi molami.

Tak powstał szybki, prosty i zdrowy maka­ron peł­no­ziar­ni­sty z kur­ka­mi, w mio­do­wym sosie.

Skład­ni­ki na 4 porcje:

maka­ron peł­no­ziar­ni­sty 250 g

opłu­ka­ne kurki 500 g

2 ząbki czosn­ku

cebula

por 50 g

1/4 szklan­ki oliwy

paczka świe­że­go szpi­na­ku

łyżka miodu

bal­sa­mi­co (u mnie ulu­bio­ne bal­sa­mi­co figowe)

pie­trusz­ka

sól, pieprz

Opcjo­nal­nie można dodać: tofu wędzo­ne (wersja wege)

lub kur­cza­ka (wersja mię­so­żer­na)

 

Cebulę kroimy w drobną kostkę, na wąskie piórka sie­ka­my pora. Pod­sma­ża­my na małym ogniu. W osob­nym garnku gotu­je­my maka­ron. Kurki kroimy na mniej­sze kawał­ki. Po chwili doda­je­my je do cebuli i pora, dusimy pod przy­kry­ciem, doda­jąc szpi­nak, pokro­jo­ny na drobno czo­snek i pie­trusz­kę. Dopra­wia­my solą i pie­przem. Oliwę mie­sza­my z miodem i odro­bi­ną bal­sa­mi­co. Po ugo­to­wa­niu maka­ron odce­dza­my, doda­je­my kurki z cebulą i porem. Dopra­wia­my dodat­ko­wo solą i pie­przem, pole­wa­my sosem z oliwy i miodu. Smacz­ne­go!

 

You May Also Like